Maadoituskirja käsittelee kokonaisuudessaan asuinrakennusten, teollisuusrakennusten ja toimistorakennusten sähkö- ja tietoverkkojen maadoituksia sekä jakeluverkkojen maadoituksia.

Edellisen painoksen (2014) jälkeen maadoitusvaatimuksiin on tuonut muutoksia muun muassa standardisarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset ja standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusiminen. Uudistettujen standardien vaatimukset on sisällytetty tähän painokseen. Liikenne- ja viestintäviraston määräysten 43 Viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta, sekä 65 Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista muutokset on huomioitu tietoverkkojen maadoitusvaatimuksia koskevassa tekstissä.

Erityistilojen maadoituksia koskevat vaatimukset on myös tarkistettu.