Kirjassa kuvataan uutta EU:n kestävän rahoituksen lainsäädäntöä ja kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) lainsäädännöllisiä vaikutuksia yritystoimintaan, erityisesti johdon ja hallituksen näkökulmista. Siinä kerrotaan käytännönläheisesti keinoista, joiden avulla yritysjohto voi analysoida yrityksen omaa tilannetta ja rakentaa vahvalle pohjalle uuden kestävyysraportoinnin edellyttämät menettelytavat. Lisäksi avataan suurimpien yritysten raportointivaatimusten vaikutuksia heidän arvoketjussaan toimiviin kumppaneihin.​