Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli on kiireisen tilinpäättäjän korvaamaton ja luotettava työkalu.

Käytännönläheisen mallikirjan avulla varmistat, että lainsäädännössä ja ohjeistuksessa tapahtuneet viimeisimmät muutokset tulevat huomioiduiksi tilinpäätöksen laadinnassa. Tilinpäätöksen valmistumista sujuvoittavat pienen esimerkkiyhtiön koko tilinpäätös, tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt sekä veroilmoitus.

Suomessa toimivat kiinteistöyhtiöt ovat pääsääntöisesti pien- tai mikroyrityksiä, joten kirja on laadittu niiden näkökulmasta. Kirja sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain edellyttämät tiedot toimintakertomuksesta ja liitetiedoista.

Uudistuksessa on huomioitu verotukseen liittyvät oikeustapaukset, keskusverolautakunnan päätökset ja verohallinnon ohjeet 9/2019 asti
lakimuutokset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet /2019 asti, 1.1.2020 voimaantuleva tuloverotukseen liittyvä tulolähdejaon muutos.