Tämä käytännönläheinen ja kattava teos kokoaa yhteen työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin (TTT-toiminta) edistämisen työkalut.

Kirja esittelee työsuojelun ja työturvallisuuden periaatteet, valvontaviranomaisyhteistyön, työterveyshuollon, työhyvinvoinnin sekä psykososiaalisen kuormituksen hallinnan kehittämisperiaatteet.

Kirja on tarkoitettu kaikille työntekijöille ja esihenkilöille TTT-vastuiden ja velvollisuuksien hoitamiseen. Mukana on kehittämisideoita, hyviksi havaittuja menettelytapoja sekä ohjeet TTT-johtamisjärjestelmän (ISO45001, ISO45003) rakentamiseen.

Positiivisia asioita lisäämällä lisätään myös terveyttä ja hyvinvointia työssä. Keskeistä on, että kaikki saadaan toimimaan turvallisesti työssä ja vapaa-ajalla - se on jokaisen yksilön vastuu tittelistä riippumatta.

Kirja pohjautuu vuonna 2018 ilmestyneeseen Työsuojelupäällikön käsikirjaan.