Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yrityksen tärkeimmät taloudestaan antamat viestit, joiden sisältö määritellään lainsäädännössä ja kirjanpitolautakunnan hyvää kirjanpitotapaa koskevissa kannanotoissa. Niihin perustuva tilinpäätös- ja toimintakertomusinformaatio vaikuttaa osaltaan ulkopuolisten arvioon yrityksestä. Siten lukijan tulee kyetä arvioimaan ja punnitsemaan tämän informaation merkitystä.
Miten saada mahdollisimman realistinen kuva yrityksestä? Tiedon hankinnassa on kaksi menettelytapaa: tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen analysointi sekä omien tulkintojen rakentaminen esimerkiksi tunnuslukujen avulla. Tässä kirjassa käsitellään näitä molempia välineitä tilinpäätösinformaation punninnalle.

Tässä uudistetussa painoksessa kuvataan entistä kattavammin tilinpäätöksen yhtymäkohtia yritysten tuloverotukseen niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ilmentämiseksi. Toisaalta tilinpäätösoikeudellinen varovaisuus on lähtökohta voiton- ja varojenjaolle. Varovaisuusperiaatteen merkityksen avaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota nyt käsillä olevassa painoksessa niin tilinpäätöksen lukijan näkökulmasta kuin tilinpäätöksestä viime kädessä vastuussa olevan hallituksen jäsenen kannalta.