"Hyvä johtajuus on tilannekohtaista ja vaatii johtamisen eri osa-alueiden taitamista."

Erilaiset aikakaudet ja tilanteet asettavat monenlaisia paineita johtamiseen. Kasvujohtajan käsikirja auttaa johtajaa soveltamaan ja käyttämään tuloksekkaasti erilaisia johtamismenetelmiä muuttuvissa tilanteissa..

Kirja tarjoaa runsaasti hyväksi todettuja johtamisen työkaluja ja soveltamisesimerkkejä niin strategiseen kuin operatiiviseen johtamiseen. Samalla kirja herättelee johtajaa näkemään selkeämmin toimintaympäristönsä kehityssuuntia ja toteuttamaan strategista ennakointia.

Kirja antaa myös välineitä lukijalle itsearviointiin oman johtajuuden kehitysalueista ja vinkkejä henkilökohtaisen kehityspolun luomiseen.