Yrityksellä pitää olla kiivasrytmisessä maailmassa nopeutta, joustava strategia ja kaiken ankkuriksi tarvitaan merkitys, joka ei vaihdu suhdanteiden mukana. Merkitys ei kuitenkaan tipahda markkinointiosastolta pöydälle vaan se pitää rakentaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Ihminen ja tiimit pystyvät ihmeisiin, kun niillä on tarkoitus. Merkityksettömyys taas johtaa yksinäiseen turhauttavaan puurtamiseen ja uupumiseen. Ihminen luo merkitystä sosiaalisessa kontekstissa, suhteessa toisiin ja itseensä. Jalokaan olemassaolon tarkoitus ei riitä, jos yritys ei muodosta yhteisöä, johon halutaan kuulua. Merkityksellinen yhteisökään ei riitä, jos se ei perustu arvostukselle ja kunnioitukselle toisia kohtaan. Tämä vaatii meiltä kaikilta osallisuutta.

Kirsi Piha käsittelee kirjassaan Millään ei ole mitään merkitystä - paitsi jos on näitä meitä kaikkia koskettavia asioita tutulla vallitsevia käsityksiä ravistelevalla tavallaan, humaania lähestymistapaa unohtamatta. Tämä ei ole kirja pelkästä vastuullisuudesta, tämä on kirja (työ)elämän tarkoituksesta.