Taistelijapari Aarno Saramäki ja Asko Nieminen ovat tehneet merkittävän työn kartoittamalla ja käymällä läpi Suomen ilmailuhistoriaan liittyvät koti- ja ulkomaiset muistomerkit. Alkuperäisteos ilmestyi jo vuonna 2009. Nyt on koittanut aika päivittää loppuunmyyty kirja, onhan muistomerkkirintamallakin tapahtunut kymmenessä vuodessa paljon muutoksia. Edellistä painosta on täydennetty ja samalla on voitu korjata myös pieniä virheitä.

Suomen ilmailun muistomerkkejä on nyt kaikkiaan 211. Niistä uusia on peräti 40. Kaksi muistomerkkiä on poistunut: Rissalan MG-61 poistettiin ja romutettiin ja Vantaalla Helsingin lentoaseman ”Junnu” joutui väistymään matkustajavirtojen tieltä museokokoelmaan. Siirrettyjä kohteita on peräti 7, muun muassa ilmavoimien uudelleenorganisoinnin yhteydessä tavalla ja toisella tehdyt muistomerkkisiirrot, Viiman muutto Härmälässä ja Oulun F19 laatan siirtäminen sisätiloihin.

Muistomerkit esitetään maantieteellisesti jaoteltuna alkaen Etelä-Suomesta idän kautta pohjoiseen, kotimaassa kaikkiaan 15:lla alueella. Ulkomaisia kohteita on kahdeksassa eri maassa. Kukin muistomerkki on esitetty kuvana ja jokaisen osalta kerrotaan, miksi kyseinen patsas tai laatta on pystytetty. Pystyttäjästä annetaan lisätietoja ja muistomerkkiin liittyvästä tapahtumasta kerrotaan taustaa. Poistetut muistomerkit on säilytetty omana alakohtanaan. Tärkeänä lisänä ovat kohteiden löytymisessä auttavat ajo-ohjeet ja karttamateriaali sekä sijaintitiedot GPS-paikannusta varten.

Suomen ilmailun muistomerkit -teos on kunnianosoitus arvokasta ilmailuhistoriaa kohtaan, sen synkkiä hetkiä unohtamatta. Jokainen asiasta kiinnostunut saa kirjasta hyvän tuen useammallekin
”kotiseuturetkelle”.