Täydellisesti uudistettu, järjestyksessä kolmas Liikuntaravitsemus-kirja ilmestyy syksyllä 2021. Liikuntaravitsemus -nimikkeen alla on aikaisemmin julkaistu kaksi kirjaa, vuosina 2006 ja 2015, joiden myötä Liikuntaravitsemus -kirja on vakiinnuttanut asemansa johtavana kotimaisena liikunta- ja urheiluravitsemuksen tietokirjana kaikille aiheesta kiinnostuneille, sekä alaa mm. personal trainer-, opisto- ja korkeakoulutasolla opiskelevien oppikirjana. Kirjan kirjoittajat ovat alansa huippuasiantuntijoita ja tutkijoita.

Uusi kirja ei ole edellisen kirjan päivitetty uusintapainos, vaan se on täysin uusi ja aikaisempaan verrattuna paljon kattavampi sekä sivumäärältään merkittävästi tuhdimpi teos. Entiseen tapaan kirja sisältää laajan katsauksen viimeisimpään, tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaan tietoon ruoan, terveyden ja suorituskyvyn välisistä yhteyksistä. Kirja sisältää runsaasti tietoa, joka on mielenkiintoista ja hyödyllistä kaikille ruoasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille heidän harrastaman liikunnan määrästä ja laadusta riippumatta. Lisäksi osa sisällöstä on suunnattu selkeästi tavoitteellisille treenaajille ja kilpaurheilijoille.

Suurimpia yksittäisiä uusia aihealueita, joille on omistettu omat luvut, ovat:

Urheilijoiden ravitsemusvalmennus
Ravitsemusvalmennus osana pysyvää elämäntapamuutosta
Suhteellinen energiavaje urheilussa
Liikunta, ruoka ja ruoansulatuskanavan ongelmat
Liikunta, ruoka ja ylähengitystieinfektiot
Kasvisruokavaliot, terveys ja suorituskyky
Keski-ikäisten ja ikääntyvien liikuntaravitsemus
Ravinnonsaannin jaksottaminen, paastoharjoittelu ja pätkäpaastot
Happo-emästasapaino liikunnassa ja urheilussa
Uudessa Liikuntaravitsemus -kirjassa on nyt ensimmäistä kertaa mukana laaja ravitsemusvalmennusta käsittelevä luku. Vaikka tieto on valttia, on yksilön kannalta vielä tärkeämpää saattaa tieto käytäntöön toimivalla, kestävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Syömisen haasteissa ei lopulta yleensä ole kysymys tiedonpuutteesta, vaan konkreettiset vaikuttamiskeinot omaan ruokavalioon puuttuvat. Kokeneiden ravitsemusvalmentajien kirjoittamassa luvussa käydään yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti läpi valmennusprosessia erikseen urheilijoiden ja kunto- sekä terveysliikkujien kohderyhmissä. Kirjan valmennusosiosta on luonnollisesti hyötyä mm. ravitsemusvalmentajille, -neuvojille ja personal trainereille, mutta myös lukijoille, jotka haluavat valmentaa itse itseään ja toteuttaa kestäviä muutoksia omassa syömisessään.