Suorituskyvyn psykologia (engl. performance psychology) on kansainvälisesti ajankohtainen tutkimus- ja toimintakenttä. Suorituskyvyn psykologia - tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville on erittäin korkeatasoinen teos ja laatuaan ensimmäinen vastaavan mittaluokan suomenkielinen tietokirja.

Kirja on ajankohtaisen tutkimustiedon tarjoava ja käytännön taidot opettava kokonaisuus kaikille suorituskyvyn kehittämisestä kiinnostuneille. Teoksen myötä syvennytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti ihmisen taitavaan suoriutumiseen. Kun ihminen haluaa onnistua ja voida hyvin, tilanteessa vaikuttavat monet psykologiset tekijät. Näitä ovat esimerkiksi motivoituminen kohti itsensä kehittämistä ja suoriutumista, koettu itseluottamus, saavutettu suoritusvarmuus sekä kyky omien ajatusten ja paineiden sekä stressin säätelyyn. Vastaavasti suoritusta mahdollisesti edeltävän ohjaamisen laatu voi olla ratkaiseva tekijä tulosten saavuttamiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Ihmiset työskentelevät omien tavoitteidensa kanssa erilaisissa tilanteissa: kirurgi tai pelastaja toimenpiteessään, valmentaja, urheilija ja joukkue sekä h-hetkellään että harjoitellessaan, fysioterapeutti ja asiakas loukkaantumisprosessin äärellä, taiteilija uutta luodessaan ja esiintyessään, toimitusjohtaja monenlaisissa johtamistehtävissään tai kuntoaan kehittävä liikkuja kahvakuulatunnilla. Tämän kirjan tavoitteena on, että lukija oppii yhä useammin suoriutumaan omissa tilanteissaan huipputasollaan ja kokemaan samalla vahvaa elinvoimaisuutta. Hyvinvointi ja korkeatasoinen suoriutuminen pitkällä aikavälillä kulkevat käsikädessä toisiaan tukien.

Tekijät ovat luoneet kiinnostavan sisällön, joka kattaa laajat kansainväliset kirjallisuus- ja lähdeviitteet suorituskyvyn kehittämisen ja urheilupsykologian aloilta. Kirja soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi liikunnan ja urheilun, kuntoutuksen ja valmennuksen sekä johdon, opetuksen ja koulutuksen ammattilaisille. Samalla kirja tarjoaa jokaiselle psyykkistä taitavuuttaan ja hyvinvointiaan kehittävälle lukijalle tuhdin tieto- ja työkalupakin. Asiat on esitetty elävästi ja ymmärrettävästi esimerkkien, kuvien ja selkeiden taulukoiden kera. Lisäksi eri alojen toimijoiden ja menestyjien tarinat ja sitaatit tuovat tiedon lähelle lukijan omaa elämää. Teoriatieto, ajatteluun kannustavat pohdinnat sekä kiinnostavat, suoraan käytäntöön soveltuvat harjoitteet seuraavat luvuissa toisiaan, jolloin lukukokemuksesta tulee miellyttävä ja inspiroiva. Tiedot ja taidot karttuvat vauhdikkaasti ja siirtyvät näin käytännön osaamiseksi.