Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlan yhteydessä ilmestyvä Opinpaikat tarkastelee suomalaisen sivistyksen historiaa elämäkertojen kautta. Mistä sivistys syntyy? Millainen sivistys tekee suomalaisesta yhteiskunnasta erityisen, omanlaisensa?

Teoksessa piirretään suomalaisen sivistyskansan kehityskaarta ja kirjoitetaan sen sisään sijoittuvia elämäntarinoita ja kohtaloita. "Sivistys" ymmärretään teoksessa laajasti: toisaalta perinteisesti oppimisena, opiskeluna ja kulttuurin harrastamisena ja toisaalta vallitsevien olojen haastamisena ja toisinajattelemisena. Kansallinen sivistys on kytköksissä yhteiskunnan muihin kenttiin - politiikkaan, talouteen, työelämään ja kulttuuriin. Teoksessa kerrotut yksittäisten suomalaisten elämäntarinat linkittyvät osaksi kansakunnan elämäkertaa ja heijastavat kukin oman aikakautensa erityispiirteitä. Yksittäisiä suomalaisia Opinpaikoissa edustavat esimerkiksi sivistyshistoriamme suurmiehet ja -naiset, poliitikot, taiteilijat, mutta myös tavalliset "kansanihmiset".

Historiallisen otteensa ohella Opinpaikat on kantaaottava puheenvuoro aikalaiskeskustelussa, jossa ollaan huolissaan suomalaisen sivistyksen tilasta. Löytyykö ajassamme ääniä, jotka nousevat taloutta ja itsekkyyttä arvostavaa yhteiskuntakehitystä vastaan ja puhuvat jonkin niitä tärkeämmäksi koetun asian puolesta?

Opinpaikat on kirjoitettu luettavuutta ja elämänmakuisuutta korostaen. Siinä kerrotut elämäntarinat sopivat erilaisten oppimistehtävien ja ryhmätöiden aineistoiksi esimerkiksi aikuiskasvatuksen, kasvatushistorian ja kasvatussosiologian opiskelijoille yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, avoimessa yliopistossa ja kansanopistoissa. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kirjaa voi käyttää oheislukemistona historian ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa. Kirja tarjoaa mukaansatempaavaa luettavaa myös kaikille inhimillisistä tarinoista ja elämäkerroista kiinnostuneille.