Verkko-oppimisen mahdollisuudet ja haasteet ovat puhuttaneet opetusalalla jo pitkään. Kevät 2020 ravisteli opetuksen kenttää vielä perustavanlaatuisesti, kun koronapandemia siirsi koulut etäopetukseen. Lähiopetuksesta verkkoon siirtyneet opettajat joutuivat tarkastelemaan pedagogiikkaa uudella tavalla, kokeilemaan rohkeasti eri ratkaisuja ja myös oppimaan näistä kokeiluista.

Tässä kirjassa tarkastellaan verkko-opetusta ruohonjuuritasolta käsin ja annetaan ääni arjen asiantuntijoille. Osa kirjoittajista on pitkän linjan verkko-opettajia ja tutkijoita, kun taas osa on omaksunut uudet pedagogiset työvälineet ja toimintatavat pikaisella aikataululla.

Kirjoittajien teksteissä painottuvat erityisesti vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden luomisen keinot etänä tapahtuvassa opetuksessa. Kirja toimii niin käytännön oppaana ja ideapankkina opettajalle kuin tiiviinä katsauksena ajankohtaiseen tietoon tekijänoikeuksista oppimismuotoiluun.