Yrityksen perustamisopas on tarkoitettu sinulle, joka harkitset tai jo olet päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitset tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Kirja soveltuu tietolähteeksi myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritysneuvontaan. Laajan asiahakemiston avulla tieto löytyy nopeasti ja vaivatta.
Oppaan kaikki tiedot on päivitetty kauttaaltaan tammikuussa 2021. Muutoksia ja lisäyksiä on tullut muun muassa arvonlisäverotukseen, tunnistautumiseen Verohallinnon verkkoasioinnissa ja erityisrahoitukseen. Myös koronasta aiheutuvat muutokset esimerkiksi starttirahaan ja yrittäjän työttömyysturvaan on huomioitu.
Opasta on laajennettu muun muassa etätyöstä sopimisen ja etätyöntekijän vakuuttamisen osalta sekä vapaaehtoisten henkilövakuutusten osalta.

OPPAAN SISÄLTÖ PÄÄKOHDIN
I Yrityksen perustamisen käytännön toimet
● Yrityksen perustamisen lähtökohdat
● Yritysmuodot ja niiden valinta
● Yrityksen perustaminen
● Ilmoitukset ja luvat viranomaisille
● Immateriaalioikeudet
● Arvonlisäverotus
● Työntekijän palkkaaminen ja työnantajavelvoitteet
● Yrittäjän sosiaaliturvan järjestäminen
● Kirjanpito ja verotus
● Sivutoiminen yrittäminen
● Ns. kevytyrittäminen

II Alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot