Yrityksen perustamisopas on tarkoitettu sinulle, joka olet päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitset tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Kirja soveltuu tietolähteeksi myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritysneuvontaan. Laajan asiahakemiston avulla tieto löytyy nopeasti ja vaivatta.

Oppaan tiedot on päivitetty kauttaaltaan tammikuussa 2020. Muutoksia ja lisäyksiä on tullut muun muassa yrityksen perustajan kaupparekisteriasiointiin, edunsaajien ilmoittamiseen kaupparekisteriin, yrittäjän työttömyysturva, sähköiseen OmaVero-asiointiin ja yritysrahoitukseen.

OPPAAN SISÄLTÖ PÄÄKOHDIN

I Yrityksen perustamisen käytännön toimet

● Yrityksen perustamisen lähtökohdat
● Yritysmuodot ja niiden valinta
● Yrityksen perustaminen
● Ilmoitukset ja luvat viranomaisille
● Immateriaalioikeudet
● Arvonlisäverotus
● Työntekijän palkkaaminen ja työnantajavelvoitteet
● Yrittäjän sosiaaliturvan järjestäminen
● Kirjanpito ja verotus
● Sivutoiminen yrittäminen
● Ns. kevytyrittäminen

II Alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot