Talousosaaminen on tietoa ja ymmärrystä talouden käsitteistä ja riskeistä sekä taitoa, motivaatiota ja itseluottamusta käyttää tätä tietoa ja ymmärrystä. Talousosaaminen on tarpeen, jotta voi tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä, osallistua talouselämään ja edistää myös yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia.

Tämä kirja on ensimmäinen kattava suomenkielinen kokonaisesitys 2020-luvun talousosaamisesta. Siinä käydään läpi paitsi perinteiset osa-alueet, kuten sijoittaminen, lainat ja oman talouden suunnittelu, myös ajankohtaiset ilmiöt, kuten digitalisoituminen ja sen riskit sekä taloudellisten päätösten vastuullisuus.

Kirja sopii talousosaamisen opiskelijoille eri tasoilla, opettajille ja koulutuksen tarjoajille, opetus- ja kuluttajaviranomaisille, rahoitus- ja vakuutuspalveluissa työskenteleville ja kaikille talousosaamisesta kiinnostuneille.

Kirjoittaja, KTM Aatos Hallipelto on työskennellyt kymmeniä vuosia rahoitus- ja pääomamarkkinoilla. Työnsä ohessa hän on luennoinut ja laatinut kirjoja talouden alalta.