Organisaation menestys perustuu pitkälti johtajien haluun ja kykyyn organisoida toiminta oikein. Tähän tarvitaan valmiutta ajatella organisaatioita eri näkökulmista ja nähdä niiden monet ulottuvuudet.

Organisaatioteoriat esittelee kaksitoista keskeisintä organisaatioteoriaa ja osoittaa, miten ne ovat kehittyneet reaktioiksi toisiinsa. Niistä muodostuu organisaatiotietämyksen jatkumo, jonka kaikki osaset ovat tärkeitä.

Tämä kirjan toinen, uudistettu laitos on täydennetty uusimmalla tutkimustiedolla; uusina teorioina ovat mukana verkostoteoria ja katalysoivan puheen teoria.

Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka opiskelevat, kehittävät ja johtavat organisaatioita. Kirja sopii kurssikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.