"Koskaan ei ole ollut yhtä Suomea ja yhtä kansaa, vaan maata on asuttanut vaihtuva joukko ihmisiä, jotka alkoivat kokea alueen omakseen.”

Kirjassa tarkastellaan, miten valta ja valtio institutionalisoituivat Suomessa, miten elinkeinot ja talous muuttuivat, kuinka yhteiskuntaluokat syntyivät ja miten alamaisesta tuli lopulta kansalainen.

Teoksessa kuvataan myös, miten Suomi alueena muuttui ja miksi siitä tuli itsenäinen valtio vasta 1900-luvulla. Yhteiskunta nähdään rakenteiden ja yksilöiden vuorovaikutuksena ja jatkuvuus selviytymiskykynä. Se merkitsee sopeutumista, muutosta ja kestävyyttä, mistä suomalaisen yhteiskunnan historia on kiinnostava ja omanlaisensa esimerkki.

Kirja on ensimmäinen osa kaksiosaisesta "Suomalaisen yhteiskunnan historiasta 1400-2000".