Kestävää matkailuliiketoimintaa muuttuvassa maailmassa

Miten matkailusta voidaan kehittää monipuolista ja vastuullista liiketoimintaa? Tämä ainutlaatuinen teos kertoo, millaista ymmärtämistä ja osaamista tarvitaan matkailuliiketoiminnassa ja sen keskeisissä kysymyksissä. Matkailussa tasapainotellaan yhä enemmän hyödynnettävien resurssien ja matkailun aiheuttamien ekologisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ongelmien sekä yritysten, yhteiskunnan, yhteisöjen ja matkailijoiden saaman ja kokeman arvon välillä.

Matkailuliiketoiminnan merkitys Suomessa on kasvanut nopeasti. Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, digitalisaatiossa, kestävässä matkailussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa vaativat alalla uusia taitoja, tietoa ja ymmärrystä.

Kirja kokoaa yhteen suomalaisen matkailuliiketoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijat ja tarjoaa monipuolisesti erilaisia näkökulmia matkailuliiketoiminnan kehittämiseen ja tutkimukseen Suomessa. Kirjassa lähestytään suomalaista matkailuliiketoimintaa monista näkökulmista ottaen huomioon matkailijat, matkailuyritykset, matkakohteet ja toimintaympäristön.

Kirjan toimittajista Henna Konu on matkailuliiketoiminnan tutkija, Juho Pesonen toimii matkailun verkkoliiketoiminnan tutkimuspäällikkönä ja Helen Reijonen tutkii ja opettaa yrittäjyyttä. Kirjan kirjoittajina on rautainen joukko matkailuliiketoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijoita.