Miten kirjalliset lajit toimivat? Miten ne vaikuttavat kirjallisuushistoriassa? Mitä iloa niiden
tuntemisesta ja tunnistamisesta on tulkinnassa? Lajit yli rajojen vastaa näihin kysymyksiin
kahdeksan kirjoittajan voimin. Artikkelikokoelmassa tarkastellaan suomalaisen kirjallisuuden lajien
syntyä ja erilaisia lajeja suomenkielisen kirjallisuuden synnystä nykykirjallisuuteen, Aleksis Kivestä
ja 1800-luvun lopun mestareista Pirkko Saisioon, Hannu Raittilaan ja Jussi Kylätaskuun. Lajien
kirjo ulottuu idyllistä ja tragediasta autofiktioon. Teos sopii oppikirjaksi ja kirjallisuuden
pinnanalaisesta rakentumisesta kiinnostuneen lukijan oppaaksi lajien maailmaan.