Nämä laulut ovat syntyneet Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta sanoin ja sävelin uskosta Jeesukseen. Haluan julkaista nämä Herran kunniaksi ja kiitokseksi tästä ihmeellisestä armolahjasta.

Hän siunatkoon ja johdattakoon sinua näiden laulujen kautta valtakuntaansa.