Hallituksen tehtävät ja vastuut kertoo, mitä taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu ja millä tavoin hallitus vastaa asioiden hoitamisesta. Oppaan avulla perehtyminen hallitustoimintaan käy helposti ja nopeasti.

Oppaan 4. painoksessa on huomioitu viimeisimmät lakimuutokset, mm. vuoden 2019 alussa voimaan tulleet asunto-osakeyhtiölain säännökset sekä laki huoneistotietojärjestelmästä. Oppaassa on mukana uutta asiaa mm. seuraavista aiheista: sähköinen osakehuoneistorekisteri, purkavan uusrakentamisen keinot, tupakkalain mukaiset tupakointikiellot, henkilötietojen käsittely tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Oppaan liitteinä on kätevä sanasto, vuosikello, luettelo tärkeistä asiakirjoista sekä vastaukset yleisimpiin hallituksen toimintaa koskeviin kysymyksiin.

Opas on tarkoitettu taloyhtiön hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle. Sen on kirjoittanut Kiinteistöliiton päälakimies, VT, KJs Jenni Hupli.

Opas kuuluu Taloyhtiön oppaat -julkaisusarjaan.