Kirjassa kuvataan peruselintoimintojen häiriöiden patofysiologia ja häiriöiden tunnistaminen sekä annetaan ohjeet hoidon aloittamisesta ja potilaan seurannasta. Sisältö on täydentynyt muun muassa lääkehoitoa ja hoidon erityisryhmiä käsittelevillä luvuilla. Teos toimii työn apuvälineenä peruselintoimintojen häiriöiden hoitoa toteuttaville lääkäreille ja sairaanhoitajille sekä ensihoitajille. Lääketieteen opiskelijoille teos soveltuu perusoppikirjaksi.