Henrik Meinander behandlar i tio essäer Henrik Tikkanens samhällsorienterade och kulturpolitiska teckningar i Helsingin Sanomat från åren 1967-1972. Dessa teckningar är nästan helt okända för dagens läsare, trots att de både tematiskt och konstnärligt hör till det bästa Tikkanen presterade.Meinander utgår från det högintressanta bildmaterialet för att beskriva ett dramatiskt och omvälvande brytningsskeende i Finlands historia. Tiden definieras av en stor flyttrörelse från landsbygd till stad, en resa som för många fortsatte till Sverige. Övergången från ett småbrukarsamhälle till ett industrialiserat och urbant samhälle skedde i rasande fart.Internationellt sett var Vietnamkriget aktuellt, och i inrikes politiken stod Kekkonen på höjden av sin makt. Ungdoms- och populärkulturen fick ett stort genomslag, medan den sexuella revolutionen i det tysta stod för en lika stor samhällsomvälvning.Allt detta speglas i Henrik Tikkanens teckningar, som är utgångspunkten för tio texter som tillsammans bildar en berättelse om en avgörande tid i det finländska samhällets utveckling.