Uutuusteos varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja koulun alusta

Mikko Ojalalta on ilmestynyt helmikuussa 2020 julkaisu ”Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta” (Julkaisutiedot: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisu 2020, Painatus ja tilaus Unigrafia (asiakaspalvelu@unigrafia.fi). Laajaan ulkomaiseen ja kotimaiseen lähdeaineistoon perustuen julkaisussa analysoidaan lasten oppimista ja kehittymistä, alueen uusimpia opetussuunnitelmia sekä ajankohtaisia kasvatuksen ja opetuksen teemoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kasvatuksen ja opetuksen arviointiin, kasvatuksen ja opetuksen tasa-arvoon, sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen sekä opetussuunnitelmien kehittämiseen. Julkaisu on vertaisarvioitu ja tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, opettajille ja alan toimijoille ja kehittäjille.