Toipumisorientaatio mielenterveystyössä kuvaa mielenterveystyön prosessia. Sen näkökulma on asiakkaat mukaan ottava ja positiivinen toipumisorientaatio. Kirja esittelee, miten toipumisorientaation malli on kehittynyt. Se käsittelee toivon ja optimismin sekä vertaistuen tärkeyttä. Se käsittelee mielenterveyttä uhkaavia tilanteita ihmisen erilaisissa ikävaiheissa ja niihin soveltuvaa, tarpeenmukaista apua.