Kieltenopetuksen käsikirja on käytännönläheinen opas monipuolisen kielitaidon opettamiseen. Kirjassa tarkastellaan kielitaidon eri osa-alueiden ja kielellisten valmiuksien opettamista: sanaston, ääntämisen ja rakenteiden käsittelemistä, toiminnallisuutta ja pelillisyyttä, portfoliotyöskentelyä ja digitaalisia työkaluja. Kieltenopetuksen teoriapohja, pedagogiset keskustelut ja omakohtaiset havainnot yhdistyvät kirjassa. Kirjassa tarkastellaan myös ryhmän hallintaa, oppimisen haasteita, opetussuunnitelmaa ja arviointia. Kirja tarjoaa käytännön vinkkejä erityisesti peruskoulussa työskenteleville kielten aineenopettajille, erityisopettajille ja luokanopettajille. Kaija Palojärvi on kokenut kieltenopettaja, joka on pätevöitynyt myös erityisopettajaksi ja luokanopettajaksi sekä suorittanut opetushallinnon tutkinnon.