Linkki on suomen kielen ja viestinnän oppikirja liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn perustutkintoihin. Se sopii tutkinnon osiin Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä Työyhteisössä toimiminen. Kirjassa käsitellään monipuolisesti työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta. Viestinnän tilannesidonnaisuutta havainnollistetaan haastattelujen ja yritysten viestintätilanteisiin liittyvien aitojen esimerkkien avulla. Kirjan jokaisessa luvussa on runsaasti eritasoisia tehtäviä. Kirjassa käsitellään seuraavia teemoja: 1 Viestintä ja yritystoiminta, 2 Raportointi ja tekstitaidot, 3 Kaupankäynnin tekstit, 4 Mainonta ja tiedottaminen, 5 Esiintyminen ja vuorovaikutustaidot, 6 Neuvottelu ja päätöksenteko, 7 Media, 8 Tekijänoikeudet ja tiedonhankinta ja 9 Kielenhuolto. Linkki on saatavana myös digikirjana.