Yksityissektorin yhteistoimintalaki uudistuu vuonna 2022. Samassa yhteydessä henkilöstön hallintoedustusta koskevat säännökset siirtyvät osaksi yhteistoimintalakia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Työnantajan ja henkilöstön edustajan on jatkossa käytävä säännönmukaista vuoropuhelua muun muassa yrityksen tai yhteisön kehitysnäkymistä ja taloudellisesta tilanteesta, työvoiman käyttötavoista ja henkilöstön rakenteesta samoin kuin työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä. Osana vuoropuhelua työnantajan on laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa. Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvista olennaisista henkilöstövaikutuksista sekä työvoiman käytön vähentämisestä käydään uuden lain mukaiset muutosneuvottelut.

Kirja on kokonaisesitys uudistuvasta lainsäädännöstä.