Mitä tilinpäätös kertoo? esittelee talouden perustotuuksia maanläheisesti ja elävästi. Kirja tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Se opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon. Kirja soveltuu työssään taloudellista informaatiota tarvitseville sekä oppikirjaksi korkeakouluihin.

Uudistetun painoksen esimerkit ja tekstit on ajantasaistettu. Kirja ilmestyy painettuna ja e-kirjana.