Dive into English 2 jatkaa ensimmäisen osan selkeällä ja visuaalisella ilmeellä. Kirja soveltuu englannin alkeet osaaville. Aihepiirit pysyttelevät lähellä arkielämän tilanteita, ja sanaston oppimista tuetaan kuvilla sekä luomalla yhteyksiä opiskelijan omaan äidinkieleen. Selkeästi esitetyt kielioppirakenteet kattavat perusasteen kieliopin. Tekstikirjassa on perustekstien lisäksi kunkin kappaleen lopussa ylöspäin eriyttävää materiaalia lisähaastetta haluaville. Tekstikirja sisältää suulliset harjoitukset.
Materiaali noudattaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppimateriaali kattaa päättövaiheen kurssit 1-8, ja alussa on kertaava Getting ready -osio.