Varken Greta eller Georg vinner några tävlingar
på idrottsdagen och börjar tröttna, men det
är en gren kvar - dragkampen mellan
pojkarna och flickorna …