Найпопулярнiша дитяча книжка з етикету, а в подарунок до неї - крутецький плакат з 10 правилами поведiнки за столом! Що це означає - вiдповiдати чемно? Чому за столом слiд чекати, аж поки всi закiнчать їсти? Чи не простiше тримати виделку правою, а нiж - лiвою рукою? I чому в автобусi слiд поступатися мiсцем старенькiй панi? Цi та iншi подiбнi запитання пов'язанi з ЕТИКЕТОМ, i ти дiзнаєшся про нього все у цiй чудовiй книзi з детальними iнструкцiями: що i коли слiд i не слiд робити, а також чим це зумовлено. Чому варто придбати:* Ця книжка стане у пригодi кожнiй дитинi (i дорослому також!);* Правила, яких тебе змушують дотримуватися батьки, стають зрозумiлими!* "Велика книга гарних манер" розповiсть юним ледi та джентльменам про застiльнi манери, норми поведiнки у громадському транспортi, приватний простiр i ввiчливiсть;* Видання, до того ж, пояснить, чим вмотивованi деякi винятки iз загальних правил, з якими так часто стикаються дiти;* Усупереч першому враженню, тон книжки не повчальний, а кориснi поради у нiй доповненi цiкавезними фактами i веселими порiвняннями. Все це робить читання "Великої книги гарних манер" удвiчi приємнiшим!* Суперкорисний постер у подарунок!

Najpopuljarnisha ditjacha knizhka z etiketu, a v podarunok do neji - krutetskij plakat z 10 pravilami povedinki za stolom! Scho tse oznachaje - vidpovidati chemno? Chomu za stolom slid chekati, azh poki vsi zakinchat jisti? Chi ne prostishe trimati videlku pravoju, a nizh - livoju rukoju? I chomu v avtobusi slid postupatisja mistsem starenkij pani? TSi ta inshi podibni zapitannja pov'jazani z ETIKETOM, i ti diznajeshsja pro nogo vse u tsij chudovij knizi z detalnimi instruktsijami: scho i koli slid i ne slid robiti, a takozh chim tse zumovleno. Chomu varto pridbati:* Tsja knizhka stane u prigodi kozhnij ditini (i doroslomu takozh!);* Pravila, jakikh tebe zmushujut dotrimuvatisja batki, stajut zrozumilimi!* "Velika kniga garnikh maner" rozpovist junim ledi ta dzhentlmenam pro zastilni maneri, normi povedinki u gromadskomu transporti, privatnij prostir i vvichlivist;* Vidannja, do togo zh, pojasnit, chim vmotivovani dejaki vinjatki iz zagalnikh pravil, z jakimi tak chasto stikajutsja diti;* Usuperech pershomu vrazhennju, ton knizhki ne povchalnij, a korisni poradi u nij dopovneni tsikaveznimi faktami i veselimi porivnjannjami. Vse tse robit chitannja "Velikoji knigi garnikh maner" udvichi prijemnishim!* Superkorisnij poster u podarunok!