Джей - вiдомий письменник, що втратив натхнення i життєвi орiєнтири. Вiн живе дитячими спогадами, у яких завжди лiто i старий Джо з його чарiвним вином та фантастичними iсторiями. Коли ж Джей нарештi зважується вiдвiдати "мiсце сили" свого дитинства, то замiсть хати Джо знаходить лише руїну - i кiлька пляшок його особливого вина, здатного магiчним чином змiнювати життя. Тодi чоловiк раптово вирiшує покинути все i купує старий будинок у французькому мiстечку Ланскне-су-Танн. Здається, тепер вiн нарештi здобуде втрачене натхнення, визнання та захмарнi гонорари. Однак несподiвано для себе Джей опиниться перед вибором: якого життя вiн хоче насправдi? Того, в якому немає мiсця казцi та мрiям, але є гонорари й слава? Чи iншого, сповненого буденних радощiв, простих речей i любовi - солодкої, як особливе вино старого Джо?..Перекладач: Дар'я Москвiтiна

Dzhej - vidomij pismennik, scho vtrativ natkhnennja i zhittjevi orijentiri. Vin zhive ditjachimi spogadami, u jakikh zavzhdi lito i starij Dzho z jogo charivnim vinom ta fantastichnimi istorijami. Koli zh Dzhej nareshti zvazhujetsja vidvidati "mistse sili" svogo ditinstva, to zamist khati Dzho znakhodit lishe rujinu - i kilka pljashok jogo osoblivogo vina, zdatnogo magichnim chinom zminjuvati zhittja. Todi cholovik raptovo virishuje pokinuti vse i kupuje starij budinok u frantsuzkomu mistechku Lanskne-su-Tann. Zdajetsja, teper vin nareshti zdobude vtrachene natkhnennja, viznannja ta zakhmarni gonorari. Odnak nespodivano dlja sebe Dzhej opinitsja pered viborom: jakogo zhittja vin khoche naspravdi? Togo, v jakomu nemaje mistsja kaztsi ta mrijam, ale je gonorari j slava? Chi inshogo, spovnenogo budennikh radoschiv, prostikh rechej i ljubovi - solodkoji, jak osoblive vino starogo Dzho?..Perekladach: Dar'ja Moskvitina