Kirjateoksesta

Arkkitehtuurin visiot. Reima Pietilä ja muodon merkitykset / Visions of Architecture. Reima Pietilä ja muodon merkitykset on arkkitehti Reima Pietilän elämäntyötä esittelevä kaksikielinen, runsaasti kuvitettu teos. Professori, arkkitehti Kaisa Broner tarjoaa kirjassa kompaktin kokonaiskuvan Pietilän teoreettisesta ja taiteellisesta arkkitehdintyöstä ja sen taustoista. Arkkitehti Marja-Riitta Norri on kirjoittanut kirjan jälkisanat.

Kirjassa myös julkaistaan ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan historiallinen tallenne Reima Pietilän haastattelusta vuodelta 1987. Haastattelusta välittyy Pietilän oma ääni, hänen erityinen tapansa pohdiskella arkkitehtuurin taiteellisia, kulttuurisia ja teoreettis-filosofisia ulottuvuuksia. Siinä hän tuo esiin henkilökohtaisia visioitaan ja arkkitehtuurinäkemyksiään, kertoen suunnitelmiensa taustoista, muotokielen synnystä ja arkkitehtuurin yhteydestä kulttuuriin - rikasta kuvakieltä käyttäen ja uudissanoja keksien.

Lukijalle avautuu poikkeuksellinen lähikuva Pietilän visionäärisestä persoonallisuudesta, hänen omaperäisestä, tulevaisuutta luotaavasta ajattelustaan sekä luovasta arkkitehdintyöstään fenno-ugrilaisen shamanismin raja-alueilla.

Reima Pietilä (1923-1993) on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia arkkitehteja. Hän sai urallaan merkittäviä tunnustuksia kuten kansainvälisen arkkitehtiliiton UIA:n kultamitalin sekä Suomen presidentin myöntämän akateemikon arvonimen arkkitehti Alvar Aallon seuraajana tämän kuoleman jälkeen.

Pietilä oli monessa mielessä aikaansa edellä. Hän loi uusia arkkitehtuurikäsitteitä niin suunnitteluun kuin teoriaan, ja hänen 'luontoarkkitehtuuria' edustavat ekspressionistiset työnsä ovat olennainen mutta samalla ainutlaatuinen osa Suomen modernin arkkitehtuurin historiaa. Kuitenkin Pietilä omana aikanaan leimattiin usein vaikeaselkoiseksi eikä hänen teoreettista ja taiteellista arkkitehdintyötään ja suunnittelemiaan rakennuksia aina ymmärretty tai niiden merkityssisältö ymmärrettiin väärin.

Nyt, yli neljännesvuosisata myöhemmin, on herännyt uudenlainen kiinnostus Pietilän visionääristä arkkitehtuuria kohtaan. Ajallinen etäisyys synnyttää myös uusia näkökulmia hänen elämäntyönsä merkityksen arvioimiseen.

Yli 40 vuotta kestäneen työuransa aikana Reima Pietilä suunnitteli huomattavan määrän ilmaisuvoimaisia uniikkeja rakennuksia, useimmat niistä yhteistyössä puolisonsa, arkkitehti Raili Pietilän kanssa. Pietilöiden yhteisessä toimistossa tällainen toinen toistaan täydentävä luova kumppanuus visionäärisen miesarkkitehti-taiteilijan sekä lahjakkaan käytännönläheisen naisarkkitehdin välillä oli erinomainen lähtökohta yhteisille töille.

Teoksessa esitellään kaikki tärkeimmät Pietilän toimiston työt, mm. Kalevan kirkko, Dipoli, Suomen suurlähetystörakennus New Delhissä, Tampereen pääkirjasto Metso sekä Suomen presidentin virka-asunto Mäntyniemi, jotka kaikki ovat syntyneet arkkitehtuurikilpailuista saatuina toimeksiantoina. Kaisa Broner kuvaa monipuolisesti projektien taustoja, alkulähteitä ja syntyprosesseja sijoittaen ne arkkitehtuurin kansainväliseen kontekstiin.

Kaisa Broner (Broner-Bauer) on arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori emerita (1986-2010). Hän on kirjoittanut laaja-alaisesti suomalaisesta ja kansainvälisestä arkkitehtuurista ja arkkitehtuurin teoriasta sekä rakennetun ympäristön suojelukysymyksistä tieteellisissä ja ammattijulkaisuissa. www.kaisabroner.fi