Yrityksen perustamisopas on tarkoitettu sinulle, joka olet päättänyt yrittäjäksi ryhtymisestä ja tarvitset tietoa yrityksen perustamisen käytännön toimista. Kirja soveltuu tietolähteeksi myös yrittäjyyttä opiskeleville ja yritysneuvontaan. Laajan asiahakemiston avulla tieto löytyy nopeasti ja vaivatta.

Oppaan kaikki tiedot on päivitetty tammikuussa ja täydennetty heinäkuussa 2019. Suurin muutos koskee työantajavelvoitteita. Työantajan on ilmoitettava palkkatiedot palkanmaksukohtaisesti Verohallinnon tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Vuosi-ilmoitukset poistuivat. Osakeyhtiölakiin heinäkuun alussa 2019 tullut muutos alensi osakeyhtiön perustamisen kynnystä, kun perustamiseen vaadittu vähimmäispääoma poistui. Tämä muutos on päivitetty oppaaseen heinäkuussa 2019. Samalla oppaaseen lisättiin osakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskeva rahanpesulain velvoite ilmoittaa yrityksen edussaajat kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan toukokuun alussa 2019. Muutoksia tuli muun muassa tavaramerkin esittämistapoihin, hakemuksen vireille tuloon ja käsittelyyn. Sähköisten julkaisujen ja lehtien irtonumeroiden arvonlisävero keveni 1.7.2019.

OPPAAN SISÄLTÖ PÄÄKOHDIN
I Yrityksen perustamisen käytännön toimet
● Yrityksen perustamisen lähtökohdat
● Yritysmuodot ja niiden valinta
● Yrityksen perustaminen
● Ilmoitukset ja luvat viranomaisille
● Immateriaalioikeudet
● Arvonlisäverotus
● Työntekijän palkkaaminen ja työnantajavelvoitteet
● Yrittäjän sosiaaliturvan järjestäminen
● Kirjanpito ja verotus
● Sivutoiminen yrittäminen
● Ns. kevytyrittäminen
II Alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot