Teoksessa Mieli ja terveys käsitellään mielenterveyttä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia sekä päihdeongelmia ja riippuvuussairauksia. Oppikirjassa perehdytään ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin. Kirjassa käsitellään kriisityön perusteiden lisäksi myös traumaperäisiä häiriöitä ja niiden hoitoa. Vuoden 2019 painokseen on päivitetty erityisesti lainsäädäntöön ja uusimpiin terveystutkimuksiin liittyviä asioita.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi lähihoitajakoulutuksen perus- ja osaamisalaopintoihin. Teos soveltuu käytettäväksi muissakin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Se antaa hyvät perustiedot mielenterveys- ja päihdetyöstä myös alalla toimiville.